Financiën

Meerjarig overzicht van baten en lasten en de resultaatbestemming per programma

Het volgende overzicht is als volgt samengesteld:

Resultaat voor bestemming
Per programma, de baten en lasten voor mutaties met reserves; dit leidt dan tot het resultaat voor bestemming per programma.


Resultaatbestemming
Per programma, de onttrekkingen aan en de stortingen in de reserves; dit leidt dan tot de resultaatbestemming

Resultaat na bestemming / totaal resultaat

Per programma, het verschil tussen het resultaat voor bestemming en de resultaatbestemming; dit leidt dan tot het resultaat na bestemming (totaal resultaat):

- voor het jaar 2021 is dit het jaarrekeningresultaat
- voor de jaren vanaf 2022 is dit het vrij inzetbare begrotingssaldo.

Baten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Duurzame Transformatie

8.064

8.218

8.011

8.231

8.475

8.753

Sociale Kracht

9.642

10.152

9.972

10.003

10.077

10.077

Leefbare Ruimte

17.969

4.520

7.109

6.379

4.964

5.045

Vitaal Ondernemen

638

467

453

454

986

458

Meewerkend bestuur

75.195

75.981

77.201

78.847

82.000

78.734

Totaal baten

111.508

99.338

102.746

103.913

106.502

103.066

Lasten voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Duurzame Transformatie

10.448

11.162

10.583

10.839

11.119

11.443

Sociale Kracht

51.484

50.814

49.617

49.437

49.778

49.675

Leefbare Ruimte

27.300

17.474

19.785

18.411

17.974

18.598

Vitaal Ondernemen

5.546

5.448

5.197

5.112

5.103

5.122

Meewerkend bestuur

10.004

15.663

16.516

15.374

16.937

18.368

Totaal lasten

104.782

100.560

101.698

99.173

100.911

103.205

Saldo voor resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Duurzame Transformatie

-2.383

-2.944

-2.572

-2.609

-2.644

-2.690

Sociale Kracht

-41.842

-40.662

-39.645

-39.434

-39.701

-39.598

Leefbare Ruimte

-9.332

-12.953

-12.675

-12.033

-13.009

-13.553

Vitaal Ondernemen

-4.907

-4.981

-4.744

-4.658

-4.117

-4.663

Meewerkend bestuur

65.191

60.318

60.685

63.473

65.063

60.366

Totaal saldo

6.727

-1.222

1.049

4.741

5.591

-139

Resultaatbestemming (x € 1.000)

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Duurzame Transformatie

Onttrekkingen

94

186

6

0

0

0

Toevoegingen

390

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

-297

186

6

0

0

0

Sociale Kracht

Onttrekkingen

583

617

365

222

220

218

Toevoegingen

2.803

31

31

32

32

32

Saldo reserveringen

-2.220

586

334

191

189

186

Leefbare Ruimte

Onttrekkingen

162

443

143

141

139

136

Toevoegingen

1.719

490

54

952

55

55

Saldo reserveringen

-1.556

-48

89

-811

84

82

Vitaal Ondernemen

Onttrekkingen

69

56

51

50

50

49

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Saldo reserveringen

69

56

51

50

50

49

Meewerkend bestuur

Onttrekkingen

3.193

6.774

0

0

0

0

Toevoegingen

1.524

4.949

99

96

624

90

Saldo reserveringen

1.668

1.824

-99

-96

-624

-90

Totaal resultaat (x € 1.000)

4.391

1.382

1.430

4.075

5.290

88

Alle begrotingsjaren zijn sluitend, hoewel het laatste begrotingsjaar (2026) wel een zeer beperkt resultaat laat zien. De belangrijkste reden hiervoor is de forse terugloop van de inkomsten vanuit het Gemeentefonds. Vanaf 2026 wordt de eerder opgeschorte opschalingskorting alsnog doorgerekend en is sprake van een negatieve ontwikkeling van het accres (prijsontwikkeling) van het gemeentefonds.

Deze pagina is gebouwd op 09/29/2022 10:49:13 met de export van 09/29/2022 09:38:29